อัตรา

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งหมดใช้เป็น ดอลลาร์ สหรัฐฯ

- ไม่มีค่าบริการอินเตอร์เน็ท, ค่าบำรุงรักษาหรือค่าอื่นๆ

อัตราค่าโทรคิดเป็น อัตราต่อนาที และ คิดค่าโทรทบเป็นหนึ่งนาที